Chính Sách Bảo Lãnh

Cần xuất trình thẻ tín dụng hợp lệ tại thời điểm đặt phòng. Thẻ tín dụng được sử dụng tại thời điểm đặt phòng phải được xuất trình bởi khách có thông tin nhân dạng tích cực khi nhận phòng tại khách sạn. Đóng dấu hoặc quẹt thẻ sẽ được thực hiện khi nhận phòng.

Khi rời khỏi khách sạn, khách sẽ phải thanh toán tất cả các khoản phí cho các dịch vụ được cung cấp, và khi cần thiết, thẻ tín dụng sẽ được khách sạn ghi nợ để thu các khoản phí.

Khách sạn sẽ ghi nợ thẻ tín dụng cho tất cả các trường hợp hủy đặt phòng, vắng mặt hoặc bất kỳ thiệt hại nào do khách gây ra cho khách sạn cho dù bất kỳ điều gì xảy ra.

Giao dịch này cấu thành một giao dịch điện tử và một thỏa thuận ràng buộc trong đó khách cho phép khách sạn ghi nợ thẻ tín dụng như đã nêu ở trên và không cần khách ký tên để được ủy quyền ghi nợ.

Tin tức liên quan