Chính Sách Hủy Đặt phòng

Mỗi mức giá được đặt tại Bamboo Phu Quoc Resort phải tuân theo Chính sách Hủy đặt phòng. Nếu không nhận phòng vào ngày đến được bảo lưu, khách sẽ phải chịu một khoản phí phạt như được nêu chi tiết trong Chính sách Hủy đặt phòng với giá đã đặt. Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các đặt phòng trong trường hợp khách hàng đã cung cấp thẻ tín dụng không hợp lệ, tham gia vào hoạt động gian lận hoặc không phù hợp, hoặc đặt phòng có sai sót hoặc là kết quả của một sai sót nào đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các đặt phòng nếu chúng không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Nếu một khách chọn rút ngắn thời gian lưu trú hoặc trả phòng sớm, họ sẽ phải trả một khoản phí phạt như được nêu chi tiết trong Chính sách Hủy đặt phòng theo giá đã đặt. Trong các trường hợp hủy đặt phòng nói trên, Bamboo Phu Quoc Resort không có nghĩa vụ đảm bảo các đặt phòng mới có sẵn hoặc mức giá tốt nhất. Một đặt phòng mới với mức giá tốt nhất sẽ cần phải được thực hiện bởi khách tại thời điểm đặt phòng mới.

Là một điều kiện để sử dụng trang web này, bạn đồng ý cung cấp bằng chứng thanh toán cho bộ phận đặt phòng khách sạn trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đặt phòng và nêu rõ số xác nhận đặt phòng trên bằng chứng thanh toán. Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khoản phí ngân hàng và/hoặc chi phí cần thiết để hoàn thành (các) giao dịch ngân hàng Hơn nữa, bạn xác nhận rằng đặt phòng có thể bị khách sạn hủy bỏ nếu bằng chứng thanh toán không được gửi đến khách sạn trong thời hạn thông báo 48 giờ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi khoản phạt hủy đặt phòng hoặc vắng mặt có thể phát sinh và qua đây xác nhận rằng việc đặt phòng và thông tin liên hệ cá nhân được cung cấp là chính xác cho mục đích xác thực của khách sạn.

Tin tức liên quan