Selena Nguyễn

“Nhân viên phục vụ nhiệt tình, riêng tư, thoải mái. Bữa sáng ổn, cũng có thay đổi món. Có thể check in sớm trước 3 tiếng không cần đợi vì gia đình có trẻ nhỏ.”